Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ/2016/679 και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τον ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ.

Ο ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω της ιστοσελίδας www.papaspiropoulos.gr. Με την πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας του ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στο είδος των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σε αρχείο, στην επεξεργασία και τον χρόνο διατήρησής τους σε αρχείο, αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@papaspiropoulos.gr.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα, που εσείς μας γνωστοποιείτε, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ, ως υπευθύνου επεξεργασίας (στοιχεία επικοινωνίας: info@papaspiropoulos.gr, διεύθυνση: Κατούνη 28, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54625), αυστηρά και μόνον στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με τον ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ ή για τον σκοπό περιήγησης στην ιστοσελίδα μας ή για την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletters/online νομικών συμβουλών/επικοινωνίας.

Προσωπικά δεδομένα του χρήστη του διαδικτύου που συλλέγουμε και διατηρούμε σε αρχείο

Από τα στοιχεία που εσείς μας γνωστοποιείτε ηλεκτρονικά (π.χ. με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, με την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletters/online νομικών υπηρεσιών κ.ο.κ.), τηρούμε σε αρχείο, με πρόσβαση από τους εργαζόμενους ή/και συνεργάτες του ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, μόνον τα προσωπικά σας δεδομένα που συνδέονται με την περιήγησή σας στην τηρούμενη από εμάς ιστοσελίδα www.papaspiropoulos.gr ή στις ιστοσελίδες που διατηρούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook κ.λπ.) και στην τυχόν εγγραφή σας στην υπηρεσία newletters/online νομικών υπηρεσιών/επικοινωνίας, οπότε, στην τελευταία περίπτωση, ζητούμε να μας δηλώσετε και διατηρούμε καταχωρημένα, από τα στοιχεία σας, όνομα, επίθετο, όνομα πατρός, αναλυτικά στοιχεία διεύθυνσης, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας και τηλέφωνο επικοινωνίας. Στην περίπτωση ηλεκτρονικών πληρωμών, μέσω πιστωτικής κάρτας ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με την ολοκλήρωση της πληρωμής οποιαδήποτε μέσο διενέργειας αυτής διαγράφεται άμεσα.

Σημειώνεται, ότι ο ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκεί επιρροή και έλεγχο όσον αφορά τη φύση και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών δεδομένων σας, συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.


Πολιτική για
cookies

Ειδικότερα, κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα www.papaspiropoulos.gr, o ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Σκοπός της επεξεργασίας και χρόνος διατήρησης σε αρχείο

Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την περιήγησή σας στο διαδίκτυο και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας και θα πραγματοποιείται εωσότου μας ζητήσετε την παύση της.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων

Οποτεδήποτε θελήσετε, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες για την επεξεργασία από τoν ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ των προσωπικών σας δεδομένων.

Αναλυτικά, μπορείτε να:

 • λάβετε από τoν ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, υφίστανται (και που) επεξεργασία.
 • ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, όπως ενδεικτικά τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα κ.λπ.
 • ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία είτε σε απλή μορφή είτε σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα, μορφή.
 • ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • ζητήσετε να διακοπεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • διαβιβάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από τoν ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ.
 • ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από τoν ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 • υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.
 • αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης.